პროექტები
„ხელოვნური მზე“ ბათუმის სტადიონის მოედნისთვის

ბათუმის კლიმატისა და ნიადაგის შემადგენლობის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული ბათუმის UEFA-ას IV კატეგორიის სტადიონის მოედნის მწვანე საფარის გაუმჯობესებული ზრდის უზრუნველსაყოფად მოწყობილიყო „ხელოვნური მზე“, რაც დააჩქარებდა მოთხოვნილი სტანდარტის შესაბამისი ბალახის დროულ ზრდას. აღნიშნული პროექტი გამოირჩევა თავისი უნიკალურობის კავკასიის რეგიონში.

კომპანიის გუნდმა შეძლო შუქ-დიოდური სანათებით აღნიშნული დავალების ბრწყინვალედ შესრულება და ბათუმის სტადიონზე საუკეთესო მწვანე საფარიან მოედანზე უკვე გაიმართა რამდენიმე საერთაშორისო თამაშიც.