პროექტები
ბათუმის ცენტრალური პარკის განათება

საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ტურისტული „მექის“, ბათუმის ცენტრალური პარკი 2021 წელს იძენს ქალაქის სტუმრებისთვის ერთ-ერთ ცენტრალური თავშეყრის ადგილის დანიშნულებას, რასაც თან ახლავს პარკის განათების სისტემის სრული რეაბილიტაცია და ბილიკების გასანათებელი შუქ-დიოდური ფანრების დამონტაჟება. დღეისთვის პარკის სასეირნო ბილიკები საღამოსაც უსაფრთხოდ გაკაშკაშებულია და ელის სტუმრებს მათთვის იდილიური განწყობის შესაქმნელად.