პროექტები
გორის ქარის ფერმის პროჟექტორული განათება

განახლებადი ენერგიის მოპოვების წახალისების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტის სახით დადგმული ქარის გენერატორების ფერმა გორში 2018 წელს განათდა საქართველოში წარმოებული ენერგო-დამზოგავი შუქ-დიოდური სანათებით. შუქ-მფრქვევი პროჟექტორებით განათებული გენერატორის 6 ანძის სიკაშკაშე გამოკვეთილად ჩანს 30 კმ-ის მანძილიდანაც, ისევე როგორც, კავკასიონის მთიდან, როგორც ადამიანის მეცნიერული გონისთვის დანთებული ხელთქმნილი შუქურები.